ghahderijan
امروز
پودر گوگرد

پودر گوگرد

قربانعلی ضرغام پور
1394/11/13 11:52:14

امروزه محصولاتمختلفی از گوگرد عنصری وجود دارد که مقدار گوگرد قابل استفاده آن ها متفاوت است .معمولا این کود را قبل از شخم به خاک اضافه می نمایند . میزان مصرف یک تا سه کی…